• Nederlands
  • Engels

Financiering

Het project Prosperos wordt gefinancierd door de volgende partners:

Het Europese investeringsfonds Interreg Nederland-Vlaanderen investeert bijna 2,3 miljoen euro in het project, de helft van de totale investering. Daarnaast investeren Ministerie van Economische Zaken (NL) en de Provincies Limburg (NL) en Vlaams-Brabant (B) gezamenlijk ook 1,1 miljoen euro in het project.

In het Prosperos-project wordt direct invulling gegeven aan deze ambitie, door bedrijven en kennisinstellingen uit beide provincies samen te brengen en samen te werken aan nieuwe regeneratieve technologieën op orthopedisch gebied.

Het project maakt gebruik van diverse sterk gespecialiseerde vakgebieden waarbij de huidige grensoverschrijdende samenwerking van bijzonder nut is. Binnen de groep participeren maar liefst 6 universiteiten en academische ziekenhuizen die samen met de aangesloten bedrijven (Antleron, DSM en Surfatek) de laboratoria hebben voor het uitvoeren van het preklinisch onderzoek, maar ook in staat zijn om de klinische trials in het laatste stadium van het project uit te voeren. Daarnaast heeft de groep toegang tot zeer goede dierexperimentele faciliteiten (Medanex Clinic) alsmede tot partijen voor ontwerp, productie en commercialisatie van implantaten en coatingtechnologiën (Xilloc, 2Move Implants, 4Web en 3D Systems/Layerwise).

Prosperos is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma voor slimme, groene in inclusieve groei, met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu