• Nederlands
  • Engels

3D-printing

3D-printing is een verzamelnaam voor innovatieve technieken die de laatste jaren een sterke groei laten zien. Sommigen spreken van een nieuwe industriële revolutie.  Ondanks dat de techniek nog volop in ontwikkeling is, zijn de mogelijke toepassingen wijdverspreid. Hieronder vallen ook (bio)medische toepassingen, zoals medische hulpmiddelen, geneesmiddelen, medisch onderzoek en ontwikkeling van nieuwe in vitro testen. In combinatie met andere innovatieve technieken en ontwikkelingen, zoals organ-on-a-chip, tissue engineering, synthetische biologie en stamcellen, heeft 3D-printing een sterke potentie bij de verbetering van medische zorg met behulp van zogenaamde regeneratieve geneeskunde maar ook bij te dragen aan de 3V’s Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven.

Driedimensionaal (3D) printen, ook wel “additive layering/manufacturing” genoemd, is de verzamelnaam voor technieken waarmee driedimensionale objecten gemaakt kunnen worden. De oervorm van 3D-printen bestaat al meer dan 25 jaar, maar de technologie raakt steeds verder ontwikkeld en het gebruik is de laatste jaren sterk gestegen. Het wordt goedkoper, kwalitatief beter en toegankelijker, naast professionals nu ook voor het publiek. Daarnaast zijn er steeds meer toepassingen denkbaar, en is er sprake van 3D-printing als pushmarket: de technologie is klaar, nu is het zaak de vraag naar de toepassingen te vergroten.

Het prosperos project richt zich aanvullend op de ontwikkeling van slimme, biodegradeerbare en 3D-printbare implantaten op basis van magnesium (Mg) en zink (Zn) legeringen. Deze implantaten worden exact op maat geprint van uw huidige bot(defect). Door middel van het scannen van uw gewricht zijn we door middel van ‘imaging-technieken’ nu zo ver dat we uw eigen implantaat gepersonaliseerd kunnen printen. Vanuit de binnen prosperos opgedane kennis zal het in de verdere toekomst wellicht zelfs mogelijk zijn gepersonaliseerde implantaten te ontwikkelen en produceren.