Universiteitskliniek Aken

De universiteitskliniek Aken (UKA) is met 34 gespecialiseerde klinieken, 25 instituten en vijf interdisciplinaire eenheden de super maximale zorgverlener in de regio en verzorgt met 1.240 bedden ongeveer 47.000 stationaire en 153.00 poliklinische gevallen per jaar.

Als gecertificeerd Europees behandelcentrum voor endoprothesen heeft  de afdeling Orthopaedie van het UKA ruime klinische expertise op het gebied van heup, knie en rug chirurgie. De afdeling Orthopaedie opereert jaarlijks meer dan 1.500 patiënten.

Dit InterReg V project biedt de perfecte gelegenheid, om onze reeds opgestarte activiteiten mbt metaalschuimprothesen, en diens miniaturisering, verder uit te bouwen. De RWTH heeft al een expertise in het maken van resorbeerbare metaalschuimen. Dit zijn toekomstwijzende endoprothetische orthopaedische materialen en zullen de best mogelijke verzorging van onze patienten veilig stellen. De ontwikkeling van deze producten is verder een uitstekende uitgangspunt voor valorisatie. Prosperos past dus uitstekend bij het speerpunt endoprothetische verzorging van de afdeling en de regio. Door het samenspel van de verschillende expertises zal het ontwikkelen van patienten-specifieke endoprothesen realiseerbaar worden. Met name cruciale aspecten zoals miniaturisering van steun- en oppervlaktestructuren, de biocompatibiliteit van nieuwe materialen en de manipulatie van de afbraaksnelheid van de nieuwe metaalimplantaten ter optimalisatie van de botgenezing zullen zo tot een first-in-man product omgezet kunnen worden.

Contactpersoon:
Holger Jahr

E-mail
[email protected]

Universiteitskliniek Aken