UMC Utrecht

Het PRosPERoS project past zeer goed binnen het speerpunt Regeneratieve Geneeskunde van het UMC Utrecht en de Graduate School of Life Science van de Univ. Utrecht (PhD programmma Regenerative Medicine), waarbinnen de afdeling Orthopedie een voortrekkersrol vervult. In de onderzoeksgroep is grote expertise op het gebied van implantaat-chirurgie, en preklinisch en klinisch onderzoek naar botregeneratie en infecties. Mogelijke toepassingen uit het project kunnen binnen relatief korte tijd worden geïmplementeerd in de kliniek in een nauwe samenwerking tussen de basisonderzoekers en orthopedisch chirurgen. Daarnaast is het project een natuurlijk vervolg van een lange serie eerdere projecten van aanvrager (prof. Weinans) en de betrokken chirurgen van de afdeling op het gebied van orthopedische infecties (dr. Vogely / dr. van der Wal) en botregeneratie (prof. Oner). Het beoogde project is stevig verankerd binnen de onderzoeksgroep met o.a. subsidies van EU, NWO, AO, Topsector LSH en een ERC subsidie op het gebied van 3D bioprinting (dr. Malda). Het betreft een uniek project m.b.t een belangrijk klinisch probleem en derhalve zal het project zeer goed ingebed zijn binnen de afdeling. Het (vroege) voorwerk om dit te realiseren is in het verleden hiervoor verricht en het project heeft derhalve een uitstekende uitgangspositie voor valorisatie.

Contactpersoon
Harrie Weinans

E-mail
[email protected]

UMC Utrecht