TU Delft

Het project past goed bij één van de speerpunten van de afdeling en is een natuurlijk vervolg van eerdere respectievelijk nu lopende projecten (EU projecten, BMM-BoneIP), waarin Dr. A.A. Zadpoor zich in heeft gespecialiseerd. Voorts is dit een uniek project waar fundamenteel onderzoek zal worden vertaald naar klinische toepassing die daadwerkelijk binnen de afdeling zal worden geïmplementeerd (valorisatie). Tot slot biedt dit project de mogelijkheid aan de TU Delft om samen te werken met bedrijven en kennisinstellingen binnen de regio Vlaanderen-Nederland en om het netwerk van de TU Delft op dit gebied uit te breiden binnen de regio en op Europees niveau.

Contactpersoon:
Amir A Zadpoor

E-mail:
[email protected]

TU Delft