Maastricht UMC+

Afdeling orthopedie MUMC heeft haar reserach focus op (pre)-klinisch en translationeel orthopaedisch onderzoek met name op het gebied van artrose, aandoeningen van de wervelkolom en infecties. De afdeling heeft een grote mate van expertise met proefdieronderzoek o.a. gebruik van geavanceerde imaging methoden zoals micro-PET (positron emissie tomography) en hoge-resolutie computed tomography (CT) en het in vitro meten van antibiotica in het kader van infectie gerelateerde loslating van prothesen. MUMC heeft tevens focus op biomaterialen onderzoek met hoge resolutie visualisatie capaciteit om in patienten en/of diermodellen botheling te monitoren. Dr. Arts is lid van de Eurospine commissie die richtlijnen opstelt voor gebruik van biomaterialen in wervelkolom chirurgie en hij vervuld eenzelfde functie voor de nederlandse orthopaedie vereninging aangaande gebruik van biomaterialen voor botheling. Van 2009 tot 2014 was hij betrokken als projectleider van het BioMedical Materials (BMM) “Spineguide” consortium waarin biomaterialen worden gebruikt in reconstructieve spinale chirurgie bij scoliose. Daarnaast was hij actief betrokken in BMM Nantico waar nieuwe antimicrobiele coatings werden ontwikkeld en getest in diermodellen voor gebruik bij implantaten van metaal. Tijdens BMM NANTIO zijn deze diermodellen verder ontwikkeld, gevalideerd en gebruikt om coating-technologie voor antimicrobiele toepassingen op metalen implantaten te testen in een diermodel.

Dit project biedt een unieke gelegenheid om de opgestarte activiteiten in het domein van infectie behandeling en antimicrobiele coatings verder te ontwikkelen. Daarnaast is dit een uitgelezen kans om de technologie ontwikkeld in eerdere BMM projecten (Bone-IP en Nantico) te koppelen in een nieuwe toepassing voor infectiepreventie en behandeling. De aanwezige expertise in het gevormde consortium van materiaalkennis tot (pre)-klinisch onderzoek geeft ons de de gelegenheid om tot daadwerkelijke klinische implementatie te komen van de ontwikkelde antimicrobiele technologien, daarbij gebruik makend van de eerder opgezette infrastructuur en samenwerkingsverbanden.

Contactpersoon
Raymond Bevers

E-mail
[email protected]

Maastricht UMC+