2Move-Implants

De grootste drive is om het concept van 2Move-Implants te integreren in de markt. Het is voor de jonge onderneming een onmogelijke opgave om dergelijke producten alleen naar de markt te brengen. Dit project is een aanzet voor een goede stap in de richting van markt acceptatie, hiervoor is een samenwerking met deze partners onontbeerlijk. 2Move-Implants is al een ruime tijd bezig met de ontwikkeling van medische implantaten die gebruik maken van poreuze oppervlakte structuren. Door gebruik te maken van deze technologie  fixeert het implantaat zich niet door bot AANgroei, maar door bot INgroei, met alle voordelen die voorheen beschreven zijn. Deze technologie wordt wordt niet tot zijn volle potentie toegepast in de markt, en daarom wil 2Move-Implants via dit project de eerste daadwerkelijke stap naar de markt maken door middel van een first-in-man trial. Ook zullen andere toepassingen voor de poreuze oppervlakte structuur onderzocht worden, waaronder wervel-kolom cages en actebaulum cups. De diverse specialistische werkgebieden van het voorgestelde consortium geven 2Move-Implants ook de mogelijkheid om uit te breiden en kennis te verwerven op het gebied van anti-bacteriele mogelijkheden in poreuze structuren en resorbeerbare materialen. Dit ligt buiten de core technologie van 2Move-Implants, maar is wel de basis voor potentiele partnerschappen.

Contactpersoon:
Peter Leerkamp

E-mail:
[email protected]

2Move-Implants