• Nederlands
  • Engels

Het Project Prosperos

 Download het slotboek (PDF)

Onderzoeksproject

PRosPERoS (PRinting PERsonalized orthopaedic implantS) is een veelbelovend internationaal onderzoeksproject binnen het domein van bio-actieve botimplantaten. Prosperos wordt gezamenlijk gedragen door een breed aantal consortiumpartners, ieder specialist in zijn eigen vakgebied.

Lees meer

Ambitie

Prosperos gaat een significante bijdrage leveren aan gezond oud worden. De binnen prosperos te ontwikkelen slimme implantaten stellen ons in staat tot hoge(re) leeftijd actief te bewegen. Zo verbetert prosperos de kwaliteit van leven van de ouder wordende samenleving.

Lees meer

Slimme implantaten

Prosperos ontwikkelt gepersonaliseerde bio-actieve botimplantaten voor functioneel herstel bij de patient.

Lees meer

Doelstelling

De gezamenlijke ontwikkeling van slimme implantaten zorgt voor VITALITEIT in de regio.

Lees meer

Actueel

  • 3 februari 2021
    Video about Prosperos available now Lees meer...