• Nederlands
  • Engels

Tussentijdse project update Prosperos

Het project is inmiddels op de helft en de eerste resultaten worden inmiddels zichtbaar.
• De eerste testen met nieuwe metaallegeringen goed verlopen. Hieruit is gebleken dat het mogelijk is om langzaam oplossende implantaten te maken, die het lichaam de tijd geven om te herstellen en daarna langzaam maar zeker uit het lichaam verwijderd worden. Het vervolgonderzoek van deze metalen moet uitwijzen hoe deze implantaten ontworpen en gemaakt moeten worden. Een deel van het werk is recent gepubliceerd:  http://prosperosinterreg.eu/wp-content/uploads/C7TB02445B
• Een belangrijk onderdeel van de implantaatontwikkeling zijn computersimulaties, die niet alleen de afbraak van het metaal in het lichaam moeten simuleren, maar ook de aangroei van nieuw botweefsel rond en in het implantaat. De eerste grove simulatiemodellen zijn ontwikkeld en laten zien dat implantaatgedrag goed te voorspellen is, al moeten ze nog veel verder ontwikkeld worden om nieuwe designs mogelijk te maken.
• Ook is er gewerkt aan de ontwikkeling van antimicrobiële coatings en aan een methode om de coating aan te brengen op de implantaten. Ook dit heeft geleid tot een publicatie:  Additively manufactured biodegradable porous magnesium
Daarnaast wordt er gewerkt aan botgroeistimulerende coatings in combinatie met antimicrobiële ingrediënten. Een van de veelbelovende materialen hiervoor is zilver. De eerste antimicrobiële coating is getest, waarvan de resultaten binnenkort gepubliceerd zullen worden.
• De eerste in vivo studies worden op dit moment uitgevoerd. Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwe 3D geprinte, patiënt-specifieke dysplasieprothese en naar antimicrobiële coatings. De eerste resultaten worden verwacht in 2019.