• Nederlands
  • Engels

Vitaliteit voor de regio

Dit project stimuleert de economische ontwikkeling in de regio en daarbuiten, door innovatie en het delen van kennis. Het project levert directe en indirecte werkgelegenheid op bij de betrokken bedrijven en kennisinstellingen. Alleen al in de Euregio Vlaanderen-Nederland zorgt prosperos voor minstens 20 nieuwe banen.

Voor de regio biedt het Prosperos-project:

  1. Betere patiëntenzorg, door nieuwe orthopedische implantaten te ontwikkelen die het herstel van de patiënt verbeteren en versnellen
  2. Vooruitstrevend onderzoek op het gebied van patiënt-specifieke 3D geprinte implantaten, ontstekingsremmende en botgroei-stimulerende coatings en nieuwe resorbeerbare biomedische materialen
  3. Valorisatie en werkgelegenheid, doordat de nieuw ontwikkelde implantaten daadwerkelijk toegepast gaan worden in de kliniek en in samenwerking met de betrokken bedrijven ook op de markt gebracht zullen gaan worden
  4. Nieuwe onderwijsmogelijkheden, aangezien er meerdere studenten zullen promoveren in het project en de nieuwe ontwikkelingen ook ruimte bieden aan studenten uit de opleidingen als geneeskunde, gezondheidswetenschappen en biomedische technologie om kennis te maken met nieuwe patiënt-specifieke technologie

Op 29 april 2015 heeft Provincie Limburg, samen met Provincie Vlaams-Brabant, een intentieverklaring ondertekent, waarin zij de ambitie uitspreken intensief te gaan samenwerken op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen binnen de geneeskunde is regeneratieve geneeskunde, waarbij het lichaam van de patiënt gestimuleerd wordt beschadigd of verwijderd weefsel te regenereren. Nieuwe biomaterialen, nanotechnologie en 3D-printing zijn onderwerpen die de basis vormen voor de regeneratieve geneeskunde.

Met de totstandkoming van internationale samenwerking op dit gebied wordt de vitaliteit van en in de regio gestimuleerd.

Connect

© Prosperos 2024