• Nederlands
  • Engels

Van idee naar kliniek

Binnen het project Prosperos wordt nadrukkelijk verder gegaan dan uitsluitend het aantonen van het toepassingsprincipe. De ambitie is echt klinische implantaten voor bepaalde toepassingen te produceren en deze daadwerkelijk in de kliniek toe te passen. Hiervoor worden drie implementatietrajecten opgezet voor een geselecteerde groep patiënten.

Lees meer over het traject van idee naar kliniek

De beoogde implementaties betreffen alle drie een toepassing die uitdagend en vernieuwend is, maar zodanig veilig en state-of-the-art dat het project direct vanaf de aanvang met deze klinische implementatie kan starten. Met andere woorden, we hoeven hiervoor niet te wachten tot alle vernieuwende concepten zijn getest in preklinische modellen en uitontwikkeld. Doordat we al in zo’n vroeg stadium bij dit project in klinische trials werken, bouwt Prosperos direct aan een portfolio. waarbij de projecten die wetenschappelijk vernieuwend zijn (zoals infectiebehandeling d.m.v. coating, gel en het gebruik van groeifactoren) in een later stadium éénzelfde klinische pad in kunnen gaan. De ervaring die wordt opgebouwd met de eerste klinische trials wordt op deze wijze optimaal benut voor het implementeren van de vervolgtrajecten met meer vernieuwende klinische oplossingen.

Prof. dr. Lodewijk van Rhijn, hoofd van de afdeling Orthopedie in het Maastricht UMC+ vult aan: “Het project Prosperos laat op innovatieve wijze zien hoe we fundamenteel onderzoek naar biomaterialen en celgroei kunnen omzetten in klinische toepassingen voor de patiënt.” De onderzoekers hopen over vier jaar de eerste toepassing van de implantaten in de kliniek te kunnen presenteren.

Hoe kan ik als arts betrokken worden?

Prosperos komt graag in contact met artsen waarvan verwacht wordt dat zij in de nabije toekomst de producten die uit het project voortvloeien gaan gebruiken.  We verwachten zover te zijn in november 2018. Te zijner tijd vragen we u graag uw interesse kenbaar te maken op deze website.

In eerste instantie hebben deze contacten twee doelen:

  1. feedback van de specialist over de eisen waaraan de implantaten moeten voldoen,
  2. het adviseren over de actieve medicijnen (bijvoorbeeld ontstekingsremmende en genezing bevorderende) die aan de biomaterialen moeten worden toegevoegd.

In de tweede fase worden de artsen betrokken in het uitvoeren van dierproeven (preklinische fase), en in de derde fase zullen zij sterk betrokken zijn bij de klinische pilotstudies.

Hoe kan ik als patiënt meedoen?

Project prosperos wil de nieuw te ontwikkelen slimme implantaten dus graag gaan inzetten in en voor de patiënt. Hiertoe zullen er straks patiënten nodig zijn die als eerste willen gaan voor een 3D-geprint, gepersonaliseerd implantaat. Verwacht wordt dat we concreet kunnen gaan praten over toepassing van de implantaten als oplossing voor u vanaf oktober 2019.  Bent u van mening dat prosperos voor u de beste oplossing vormt, ga dan in overleg met uw arts om dit te bespreken. Als deze positief staat tegenover uw wens, dan vragen we uw arts uw interesse kenbaar te maken via deze website.

 

Connect

© Prosperos 2024