• Nederlands
  • Engels

Financiering

Het project Prosperos wordt gefinancierd door de volgende partners:

Het Europese investeringsfonds Interreg Nederland-Vlaanderen investeert 2,5 miljoen euro in het project, de helft van de totale investering. Daarnaast is er con-financiering aangevraagd bij Ministerie van Economische Zaken (NL) en de Provincies Limburg (NL), Noord-Brabant (NB) en Vlaams-Brabant (B) en VLAIO.

In het Prosperos-project wordt direct invulling gegeven aan deze ambitie, door bedrijven en kennisinstellingen uit alle  provincies samen te brengen en samen te werken aan nieuwe regeneratieve technologieën op orthopedisch gebied.

Het project maakt gebruik van diverse sterk gespecialiseerde vakgebieden waarbij de huidige grensoverschrijdende samenwerking van bijzonder nut is. Binnen de groep participeren maar liefst 7 universiteiten en academische ziekenhuizen die samen met de aangesloten bedrijven (Admatec, Antleron, Cerapedics, Fited en Replasia) de laboratoria hebben voor het uitvoeren van het preklinisch onderzoek, maar ook in staat zijn om de klinische trials in het laatste stadium van het project uit te voeren. Daarnaast heeft de groep toegang tot zeer goede dierexperimentele faciliteiten (Medanex Clinic) alsmede tot partijen voor ontwerp, productie en commercialisatie van implantaten en coatingtechnologiën. Additionele is er een partnerscahp met Smart Biomaterials Consortium (SBMC) and Brainport Additive manufacturing campus in Eindhoven.

Prosperos is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma voor slimme, groene in inclusieve groei, met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: https://www.grensregio.eu 

Showcase

Het project prosperos kan een showcase zijn om te laten zien dat door samen te werken, deze regio kan uitgroeien tot een van de vooraanstaande regio’s op het gebied van de regeneratieve geneeskunde in de wereld. Van groot belang hierbij is dat dit niet alleen onderzoek betreft, maar juist de valorisatie, door directe toepassing in de kliniek en het commercialiseren via de betrokken bedrijven. Dit zal een aantrekkende werking hebben op andere bedrijven en kennisinstellingen op dit gebied, die de samenwerking zullen zoeken of zich hier willen gaan vestigen. Zo betrekt het project nu al bedrijven bij de ontwikkelingen, die in de regio gevestigd zijn, of die zich door de betrokkenheid bij het project zullen gaan vestigen.Door deelname aan het project worden direct een aantal arbeidsplaatsen bij de betrokken bedrijven en kennisinstellingen gecreëerd. Daarnaast krijgen de bedrijven toegang tot de laatste nieuwe ontwikkelingen, waardoor zij geavanceerdere producten versneld op de markt kunnen brengen. 

Slimme orthopaedische implantanten

De ontwikkeling van nieuwe, patiënt-specifieke orthopedische implantaten is een bijzonder complexe puzzel. Het vereist een brede multidisciplinaire kennis en begrip van zaken als metallurgie, 3D printtechnologie, computermodellering, mechanica en dynamica, orthopedie, biologie, regeneratieve geneeskunde, diermodellen en klinische studies. Het is onmogelijk om al deze expertise te vinden binnen één kennisinstelling of bedrijf, maar deze expertise is wel aanwezig bij de in dit project voorgestelde partners, verspreid over het Interreg-gebied Vlaanderen-Nederland en net daar buiten. Er bestaan al duidelijke contacten tussen het bedrijfsleven in de regio en de diverse van onze academische groepen.

Wij verwachten dat het Prosperos-project zal leiden tot

  1. Ontwikkeling van een Euregionaal consortium, en een daarvan afgeleid Centre of Expertise op het gebied van patiënt-specifieke orthopedische implantaten. Dit Centre zal de innovatie in het regio aanjagen, en zich ook richten op actieve disseminatie (workshops, scholing), IP bescherming, valorisatie en onderwijs;
  2. Ontwerp en productie van nieuwe biomaterialen en implantaten;
  3. Nieuwe kansen voor bedrijven en bedrijfjes die innovatieve implantaten produceren en commercialiseren;
  4. Ontwikkeling van een technologie netwerk dat regionale kenniscentra, high-tech industrie en academisch-medische centra met elkaar verbindt. Samen met de centrale ligging van de regio in Europa vormt dit een belangrijke vestigingsfactor voor internationale life-science bedrijven.

Euregionale samenwerking

Reeds meer dan een decennium zijn in de Vlaamse & Zuid-Nederlandse regio, zowel op het niveau van onderzoek, translatie, kliniek, industrie, netwerking en disseminatie, internationaal erkende activiteiten gegroeid rond gepersonaliseerde en regeneratieve implantaten. Tegelijk is ook gebleken dat voor een verdere groei en innovatieve profilering van zowel de regio's als van de hier gevestigde spelers, nood is aan een grensoverschrijdende en 'op-maat-gemaakte' innovatiestrategie.

Deze strategie moet toelaten dat (i) reeds aanwezige spelers verder kunnen groeien, (ii) er nieuwe spelers worden aangetrokken en (iii) er ook artsen opgeleid worden in het toepassen van gepersonaliseerde en regeneratieve therapieën zodat effectief patiënten kunnen worden geholpen. Veel van de vernieuwende oplossingen geraken op heden, ook in onze grensoverschrijdende regio, niet als klinische behandeling tot bij de patiënt, omdat de translatie van het laboratorium tot in de kliniek niet succesvol kan gebeuren. Om deze medische innovatie belofte toch te kunnen vervullen en het pad naar een duurzame gezondheidszorg te realiseren, is er nood aan een nauwe, grensoverschrijdende samenwerking tussen onderzoekers, service- en technologie-bedrijven, beleidsorganen en ziekenhuizen essentieel.

Connect

© Prosperos 2024