• Nederlands
  • Engels

Onderzoeksproject

PRosPERoS (PRinting PERsonalized orthopaedic implantS) is een veelbelovend internationaal onderzoeksproject binnen het domein van bio-actieve botimplantaten. Prosperos wordt gezamenlijk gedragen door een breed aantal consortiumpartners, ieder specialist in zijn eigen vakgebied.

Ambitie

Prosperos gaat een significante bijdrage leveren aan gezond oud worden. De binnen prosperos te ontwikkelen slimme implantaten stellen ons in staat tot hoge(re) leeftijd actief te bewegen. Zo verbetert prosperos de kwaliteit van leven van de ouder wordende samenleving.

Slimme implantaten

Prosperos ontwikkelt gepersonaliseerde bio-actieve botimplantaten voor functioneel herstel bij de patient.

Doelstelling

De gezamenlijke ontwikkeling van slimme implantaten zorgt voor VITALITEIT in de regio.

Project updates

PRosPERoS-II is een project in navolging van het succesvolle PRosPERoS-I (2016-2020). 
V1 Slotboek
V1 Video

Connect

© Prosperos 2024